Valon Kosketus -perustason koulutus

Valon Koulu

Uusi, vuoden mittainen peruskoulutus Karkussa, Sastamalassa!

Koulutuksesta

valon_koulu_069.jpgIValon Kosketus -intuitiivinen hoitomuoto on luonnollinen ja erittäin voimallinen tapa edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja henkistä kasvua. Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut omasta henkisestä kasvustasi, haluat avata sydäntietoisuuttasi, toimia hoitajana tai syventää osaamistasi hoitajana. Koulutus on uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton, joten se sopii kaikille elämänkatsomuksesta riippumatta.

Vaikka koulutus antaa valmiudet toimia Intuitiivisena hoitajana, se ei ole itsetarkoitus. Monesti arvokkainta valon työtä tehdäänkin ihmisten kohtaamisissa arjessa.

Oman intuition ja sydämen tien löytäminen sekä omien vahvuuksien ja lahjojen käyttöönotto rikastuttaa aina niin omaa kuin läheistenkin elämää ja tasapainottaa omista elämänkouluista selviämistä.

Valon Koulun perustaja, Anna- Liisa Nuutinen, on kehittänyt koulutusta vuodesta 1996 lähtien. Kaikki tieto perustuu lähes 40 vuoden hoitotyöhön, jossa hän on tutkinut ihmisen energiarakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia eheytymis-ja paranemisprosesseissa sekä henkisen transformaation prosesseissa. Nyt koulutuskokonaisuutta on uudistettu palvelemaan ihmisten ja planeettamme nopeutunutta kehitystä. Sisältöä on hieman laajennettu käsittämään joitain jatkotason aiheita ja kokemuksellista syvyyttä tulee kurssin viikonloppuihin lisää. Tällä tavoin opiskelijan oman prosessin läpikäyntiä on pyritty tukemaan entistäkin intensiivisemmin. Syventämisen vuoksi tapaamisia on lisätty seitsemään viikonloppuun. Näin ollen myös koulutuksen arvo hieman nousee.

Koulutus perustuu syvälliseen kokemukselliseen oppimiseen

Koulutuksen aikana osallistuja käy läpi oman yksilöllisen prosessinsa, jonka kautta hän vapautuu sielutietoisuuteen ja luovan valon yhteyteen. Koko opiskelun perustana on läsnäolon harjoittaminen, intuition syventäminen sekä oman kasvuprosessin läpikäyminen: vaikuttavan matkan tekeminen itsetuntemukseen ja avautuminen omille mittaamattomille voimavaroille.

Osallistuja oppii pois suorittamisen ja kilpailun hengestä, tavoitteena täydellinen itsensä hyväksymisen tila. Pyrkimys on arvostaa oman elämän haasteita ja mahdollisuuksia sekä ymmärtää niitä oman elämäntarinan kautta.

2013-06-14_17.11.03.jpgOpettelemme tunnistamaan energioita ja käyttämään niitä eheyttävästi. Jokaisella jaksolla teemme runsaasti mm. meditaatioita ja hoitoharjoituksia ja hyödynnämme erilaisia luovia menetelmiä. Yhteyden vahvistuessa fyysinen keho alkaa voida paremmin ja sisäinen tasapaino lisääntyy. Kokemus kannattelevassa ryhmäprosessissa antaa osalllistujalle luottamusta avautua oman sydämensä viisauteen.

Intuitiivisen parantamisen opetteleminen syventäää osallistujan oman intuition tunnistamista, auttaa aistimaan ja tunnistamaan energioita ja löytämään juuri oma tapansa hoitaa. Kokemuksellinen ja hyvin käytännönläheinen opiskelu auttaa käyttämään luovasti kaikkea opittua joko itsensä ja lähimmäistensä hoitamisessa tai toimiessa Intuitiivisena parantajana.

Teoreettiset opinnot, energia-anatomia

Teoriaopintojen perustana on Anna-Liisa Nuutisen kurssia varen kirjoittama kirjasarja sekä jaettavat monisteet. Asioita lähestytään käytännön työstä nousevien alustuksien kautta.

Välitehtävät, pari- ja hoitoharjoitukset sekä lopputyö

Kirjalliset hoitokuvaukset välitehtävinä tehdyistä harjoitushoidoista, pienryhmätapaamiset sekä lopputyön tekeminen ja jakaminen ryhmälle kuuluvat koultuskokonaisuuteen.

img_1020.jpg Peruskoulutuksen sisältöä, mm.:

Oma elämänkaari ja sisäisen lapsen, maskuliinisen ja feminiinisen energian integroimista itsen kokonaisuuteen. Vastuu itsestä, elämän arvostaminen ja terveet rajat.

Avautumista valotietoisuuteen ja parantavan korkeavärähteisen valon yhteyteen

Energioiden erottelemista ja tunnistamista, energia-anatomiaa sekä tieto energiarakenteista ja niiden muutoksista tietoisuuden kohotessa

Luonnon elementit ja niiden yhteys ihmisen energiajärjestelmässä. Parantava voima luonnossa. Luovien säteiden, värien ja Kristallienergian käyttöä valotyössä

Ihmiskunnan auttajat ja kohoaminen kolmannesta tietoisuusulottuvuudesta viidenteen

Ja paljon muuta!

Intuitiivinen Energiahoitaja -koulutus kestää vuoden ja sisältää

 • Seitsemän viikonloppua
  1. Orientaatio, la-su 1.-2.2.20
  2. Energia-anatomia, auran tasot ja niiden puhdistaminen, eri energialaatujen tunnistaminen ja tasapainottaminen, pe-su
  3. Chakrat, tunnekehon puhdistaminen ja harmonisointi, pe-su
  4. Luontojakso, luonnon elementit ja niiden parantavat vaikutukset, elämänkaarityöskentelyä luovin menetelmin,4pv
  5. Hoitojakso, la-su
  6. Sielunpolku ja sielunsopimukset, kohtalo ja karmalliset sisällöt, pe-su
  7. Päätösjakso, lopputyöt, la-su tammi-helmikuu 2021
 • Välitehtävät: Harjoitushoitojen tekeminen ja niiden kirjallinen referointi tapaamisten välissä sekä lopputyön tekeminen
 • Koulutukseen osallistujat valitaan haastattelun perusteella
 • Peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa jatkokoulutukseen, jossa syvennytään tietoisuuden kohoamisesta johtuvaan transformaatioon sekä muutoksiin ihmisen energiakentässä, chakroissa ja mentaalisissa valokehorakenteissa. Jatkokoulutuksessa opetellaan hoitamaan näistä muutoksista johtuvia vaivoja ja edistämään uusien rakenteiden muodostumista. Tämän koulutuksen jälkeen hoitajat voivat tehdä Valon kosketus -hoitoja.

Koulutuksen hinta

2000e + alv 480e = 2480e

Hintaan sisältyy kattavat oppikirjat, materiaalit ja luovan työskentelyn välineet, tilavuokrat. Lisäksi tulee majoitus- ja ruokailukuluja. Koulutuksen voi maksaa esim. seitsemässä erässä!

Kouluttaja: Merja Aalto, Valon Koulu /Valon Kosketus ja Transformaatiohoitaja

(Mentaalivalmentaja, NLP Master Practitoner, Hypnoosi- ja rentoutusohjaaja SHY, toimintaterapeutti/MotivoX Terapiapalvelut)

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: merja@aikatuuli.fi, p. 050-340 9800

Olet sydämellisesti tervetullut!

Ilmoittaudu koulutukseen tästä!

Osallistujat valitaan haastattelun perusteella!