Valon Koulu

Valon Koulu perustuu Anna-Liisa Nuutisen lähes 40 vuoden mittaiseen elämäntyöhön Intuitiivisena Parantajana ja hänen jo vuodesta 1996 alkaneisiin, syvällisiin Intuitiivisen Parantamisen koulutuksiinsa.

Valon Koulu on yhteisö, jonka kautta saat tietoa Suomessa toimivista, koulutuksen käyneistä Intuitiivisista Parantajista ja Valon Kosketus -terapeuteista.(sivut aukeavat elokuussa)

Voit myös itse opiskella Intuitiiviseksi Energiahoitajaksi Valon Koulun kouluttajien ryhmissä.

Löytääkseen valonsa, jokaisen on kuljettava oma polkunsa.

2014-07-05_19.52.33.jpg

Valon Koulun toiminna tavoitteena on, että ihminen voi kaikessa toiminnassaan ilmentää omaa, yksilöllistä sydäntietoisuuttaan ja eheyttään. Eheytyminen vaatii kuitenkin ihmisen oman sisäisen muutosprosessin, jotta hänen kehonsa, mielensä ja henkensä yhdentyvät ehjäksi kokonaisuudeksi. Tämä on mahdollista sydämen avautumisen myötä.

Meiltä ei oteta pois mitään, mikä kuuluu meille tässä elämässä, sillä omat kokemukset on koettava ja elettävä läpi ja niistä oppien. Valoyhteyden kautta voimme kuitenkin muuntaa ajatuksiamme, kokemuksiamme ja siten elämämme suuntaa.

"Sydämen kautta löydämme elävän, tietoisen ja kaikkiallisen rakkauden valon yhteyteen, jossa erillisyyden kokemus lakkaa. Hoitotilanteessa tämä laajentunut tietoisuus mahdollistaa eheytymisen kaikilla tasoilla hyväksyvän läsnäolon ja valon piirissä."

- Anna-Liisa Nuutinen