Tervetuloa Aikatuulen pyörteisiin!

Kiepauta itsesi virtaavan Valon energioihin!

Sisäinen kasvu, luontoyhteys ja erillisyyden kokemuksen poistuminen auttavat matkalla intuition ja hoitavan energian käyttöön niin omassa elämässä kuin laajemminkin hoitotyössä.

Itsensä kaikkinainen hyväksyminen, oman elämänpolun arvostaminen ja sen käänteistä oppiminen auttavat muuntamaan elämän suunnan tasapainon ja luottavaisuuden olotilaan.

Meditaation herättämä läsnäolo hetkessä avaa yhteyden itseen ja omaan viisauteen ja nostaa tietoisuuden yhä korkeammille tasoille.

Elvyttävän Valon säteilyssä on helppo voimaantua.


Valon Kosketus -hoidot Karkun Voimarinteellä, Hoikantie 15, 38100 Sastamala

Valon Kosketus -hoito on syvällisesti vanhasta energiasta, stressistä ja tunnelukoista vapauttavaa ja parantavaa, erittäin korkeaenergistä hoitoa. Hoidoissa pyritään kehon, mielen ja hengen tasapainoon ja yhdistymiseen. Tunnelukkojen avautuessa vanhat käyttäytymismallit pääsevät muuttumaan ja ihminen vapautuu sisäiseen kasvuun.

Hoidon yhteydessä hoidettava kohoaa korkeampaan värähtelytaajuuteen hoitavan Valon vaikutuksesta, jolloin hän rentoutuu syvällisesti. Rentoutumisesta ja Valon vaikutuksesta alkaa huolista, sressistä ja hyvinkin vanhoista tunnepatoutumista koostuva raskas energia irrota kehon ja mielen alueelta. Hoidettava kokee mahdollisesti ensimmäistä kertaa elämässään vapautumista, rauhaa ja keveyttä. Samalla hänen tietoisuuden tasonsa laajenee ja kohoaa.

Kun ihminen vapautuu ehdollistumista, alkaa hänen elämänsä kokonaisuudessaankin vapautua ja hän kykenee vastaanottamaan enemmän iloa, onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Hoito mahdollistaa luovan energian aktivoitumisen, jonka avulla ihmisen on mahdollista toteuttaa laajemmin sielunsa pyrkimyksiä omassa elämässään.

Valon Kosketus -hoito eroaa muista energiahoidoista siinä, että sen perimmäinen tarkoitus on tukea ihmistä hänen ainutlaatuisessa kehityksessään, transformaatioprosessissa. Sitä eivät kahlitse mitkään tietyt hoitokaavat tai protokollat, vaan hoito etenee täysin hoidettavan ehdoilla ja sen mukaan, mikä hänelle on kyseisessä elämäntilanteessa sopivinta ja sallittu.Koulutuksesta lisää tästä!

Kysy hoitoaikoja tai ilmoittaudu Valon Kosketus -peruskoulutukseen tästä!

Olen myös Facebookissa!

tree-164915_640.jpeg