Valon Kosketus -hoito

cloud-97453_640.jpegValon Kosketus -hoito

on syvällisesti vanhasta energiasta, stressistä ja tunnelukoista vapauttavaa ja parantavaa, erittäin korkeaenergistä hoitoa. Hoidoissa pyritään kehon, mielen ja hengen tasapainoon ja yhdistymiseen. Tunnelukkojen avautuessa vanhat käyttäytymismallit pääsevät muuttumaan ja ihminen vapautuu sisäiseen kasvuun.

Vapaudu raskaasta energiasta ja voimaannu!

Hoidon yhteydessä hoidettava kohoaa korkeampaan värähtelytaajuuteen hoitavan Valon vaikutuksesta, jolloin hän rentoutuu syvällisesti. Rentoutumisesta ja Valon vaikutuksesta alkaa huolista, sressistä ja hyvinkin vanhoista tunnepatoutumista koostuva raskas energia irrota kehon ja mielen alueelta. Hoidettava kokee mahdollisesti ensimmäistä kertaa elämässään vapautumista, rauhaa ja keveyttä. Samalla hänen tietoisuuden tasonsa laajenee ja kohoaa.

lumme.jpgKohti sielun pyrkimystä

Kun ihminen vapautuu ehdollistumista, alkaa hänen elämänsä kokonaisuudessaankin vapautua ja hän kykenee vastaanottamaan enemmän iloa, onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Hoito mahdollistaa luovan energian aktivoitumisen, jonka avulla ihmisen on mahdollista toteuttaa laajemmin sielunsa pyrkimyksiä omassa elämässään.

Transformaatiobutterfly-142506_640.jpg

Valon Kosketus -hoito eroaa muista energiahoidoista siinä, että sen perimmäinen tarkoitus on tukea ihmistä hänen ainutlaatuisessa kehityksessään, transformaatioprosessissa. Sitä eivät kahlitse mitkään tietyt hoitokaavat tai protokollat, vaan hoito etenee täysin hoidettavan ehdoilla ja sen mukaan, mikä hänelle on kyseisessä elämäntilanteessa sopivinta ja sallitua.